KABUL

Kapsama alanını genişletmek ve konuşma kalitesini arttırmak amacıyla kurulumu yeni yapılmış olan istasyonların kabulleri yapılır.

GSM

1. AG/OG sistemleri için sunduğumuz hizmetlerimiz;Çalışan veya yeni kurulacak istasyonların enerji ihtiyaçları için enerji hattı güzergahının belirlenmesi, enerji hattı izinlerinin alınması, enerji hattının projelendirmesi, enerji hattının tesisi ve abonelik işlemlerinin yapılmasıdır. Bunlara ek olarak montaj sırasında gerekli kontrollerin yapılması ve standartlara göre kabullerinin yapılması hizmetlerinide sunuyoruz.Bu çerçevede tüm işler için bir Elektrik Mühendisi ve bir Elektrik Teknisyenini sahada görevlendirilmektedir. Firmamız bünyesinde enerji konusunda uzmanlaşmış ekipler de bulunmaktadır. Bünyemizdeki bu ekipler, uzun süredir elektrik sektöründe çalışmış yetkin ve EKAT belgeli elemanlardan oluşmaktadır.

F/O

Müşterimizin kapsama alanını genişletmek ve konuşma kalitesini arttırmak amacıyla kurulumu yeni yapılmış olan F/O güzergahların ve FTTx sitelerinin kabullerinin yapılır. Kabulüne gidilen F/O güzergah ve FTTx sitelerinin müşteri tarafından belirlenmiş olan kabul standartlarına göre kontrolleri yapılır. Yapılan kontroller sonucu varsa montaj eksikleri belirlenerek bu eksikler montaj firmasına tamamlatılır.Sistemin sorunsuz çalışması sağlanır.

TRANSMİSYON

1. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda;Radyo Link, Fiber Optik, Switch, VLAN, MetroNetwork, PCM,HDSL sistemlerinin montaj/demontajını yapmak, toplama merkezleri ve santral sahaları tesis edilir ve gerekli transmisyon yollarının optimizasyonunu, implemantasyonunu ve planlamasını yaparak standartlara uygun ve eksiksiz olarak kabulünün yapılması sağlanır.

DENETİM

Denetim prosedürlerimiz aşağıdaki gibidir:

GSM

Operatör planlama bölümü tarafından mevcut istasyonlarda kapasite ve kaliteyi arttırmak amacıyla istenen rework işlerinin ekipler tarafından tamamlanmasından sonra yapılan işin, montaj standartlarına uygunluğu kontrol edilerek gerekli kabullerinin alınması sağlanır

F/O

a. Operatör tarafından yaptırılan site imalatlarının( FFTx ,Bekbon vs.) Operatörün imalat şartnamesinde belirlenmiş standartlara uygun ve kaliteli alt yapının oluşturulması için gerekli kontrolleri yapılır ve kesin kabul süreçlerinin tamamlanıp alt yapının işletmeye aktarılması sağlanır.

TRANSMİSYON

Baz İstasyonun çalışma kapasitesine göre gerekli olan transmisyon yolunun Operatörün çalışma frekanslarına uygunluğu ve iki link arasındaki sinyal seviyesinin çalışma performansını etkilemeyecek seviyede olup olmadığının kontrolü yapılır ve istasyonların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanır.

KATALOĞUMUZU
İNCELEYEBİLİRSİNİZ

KATALOG

KATALOĞUMUZU İNCELEYEBİLİRSİNİZ

KATALOG