Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Kutlanıyor

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına internet sitemizi yeniledik.

17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, bu yıl “Yapay Zekânın Herkesin Yararına Kullanımını Sağlamak – Enabling the positive use of Artificial Intelligence for all” teması ile kutlanıyor.

İnternet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımının toplumları ve ekonomileri dönüştürmesinin yanı sıra, sayısal uçurumun kapatılmasına yönelik faydaları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, 1865 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (International Telecommunication Union-ITU) kurulduğu gün olan 17 Mayıs günü, her yıl “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü (World Telecommunication and Information Society Day-WTISD)” olarak kutlanıyor.

Yapay zekâ alanında son yıllarda yaşanan büyük gelişmelerin, büyük veri, makine öğrenmesi ve bulut bilişim başta olmak üzere yeni teknolojilerde meydana getirdiği hızlı ilerlemeler, sağlıktan eğitime, bankacılıktan tarıma kadar birçok alanda yeni olanakların önünü açıyor. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nün bu yıl “Yapay Zekânın Herkesin Yararına Kullanımını Sağlamak” teması ile kutlanması sayesinde ITU üyelerinin ve diğer paydaşların Birleşmiş Milletler’in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (Sustainable Development Goals-SDGs) gerçekleştirilmesinde yapay zekânın hızlandırıcı etkilerine odaklanmaları fırsatının yakalanması öngörülüyor.

Yapay zekânın gelişimi ve etkileri konularını ele almak üzere 3 Mayıs 2018 tarihinde de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde Ankara’da “Yapay Zekâ Türkiye Konferansı” düzenlendi. Konferansta, bilimsel ve ekonomik açıdan yüksek değeri haiz ürünler geliştirilmesi sayesinde ülke kalkınmasına da katkı sağlayan yapay zekâ teknolojisinin birçok farklı sektörde kullanılıyor olması ve bu sektörlerden kaynaklanan motivasyonlarla bu alandaki çalışmaların hız kazanması sonucu, yapay zekânın artık bir ana bilim dalına dönüştüğünün altı çizildi.

BTK’nın ev sahipliğinde 9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara’da “Sosyal Yaşama Yön Veren Teknolojiler: Fırsatlar ve Tehditler” teması ile gerçekleştirilen 12. Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansı’nda da yapay zekânın sosyal hayatımıza yansımaları ele alındı.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlamaları çerçevesinde ITU tarafından önde gelen BM örgütlerinin de katılımı ile bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. 15-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cenevre’de yer alan ITU Genel Merkezi’nde düzenlenen “İyilik İçin Yapay Zekâ Küresel Zirvesi (AI for Good Global Summit)” ile yapay zekânın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik pratik uygulamalarının ele alınması, aynı zamanda güvenilir ve kapsayıcı yapay zekâ teknolojilerinin gelişimine ve bu teknoloji ile sunduğu olanaklara eşit şekilde erişim sağlanabilmesine yönelik stratejiler geliştirilmesi hedefleniyor.

Son Yazılar